Tvaroslovné hledání

V běžném textu (e-mail, stránky internetu) se neznámá slova vyskytují i v jiném než základním tvaru. Jestliže je tvaroslovné hledání zapnuto, HandyLex správně vyhledá odpovídající heslo. Zadáte-li např. anglické slovo „went”, najde heslo „go”.

Fonetické hledání

Pokud nevíte, jak se hledané slovo správně píše, můžete ho vyhledat tak, že ho napíšete v tom tvaru, jak ho slyšíte. Zadáte-li např. v anglickém slovníku „ček”, vyhledají se hesla „check”, „cheque” i „Czech”. Tato funkce je dostupná pouze v některých jazycích.

Hledání v obou směrech

Při práci s cizím jazykem potřebujete střídavě vyhledávat slova v obou směrech. Je-li volba zapnuta, HandyLex mezi jazyky automaticky přepíná.

Tato možnost je dostupná pouze ve dvojjazyčných slovnících.

Fulltextové hledání

Fulltextové hledání slouží pro nalezení slova v obsahu jiných hesel. Díky této funkci můžete vyhledat slovní spojení, fráze a použití slov v příkladech a poznámkách.